Bestellen en leveren

Bestelling via de Website

Om via de Website een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar het Product van zijn keuze en voegt de Klant dit toe aan zijn/haar winkelwagen. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de winkelwagen bevindt. De winkelwagen functie dient ervoor dat de Klant invoerfouten kan opsporen en corrigeren alvorens zijn order te plaatsen. Indien de Klant zijn bestelling wil bevestigen, dient hij/zij een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd. De overeenkomst tussen partijen wordt door de betaling gesloten. De bestellingen via de Website hebben een betalingsverplichting.

De Klant ontvangt via een eerste e-mail na de aankoop een bevestiging van de bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat de bestelling verstuurd wordt. De bestelling wordt door MAPECO gearchiveerd, doch niet toegankelijk gemaakt voor latere raadpleging door de Klant.

 

Levering

Levering bij aankopen in de winkel

De goederen worden geleverd Ex Works winkel/magazijnen MAPECO (Incoterms 2010 EXW). De voorwaarden van EXW Incoterms 2010 zijn van toepassing en worden geacht te zijn geïncorporeerd door verwijzing. Het risico gaat over op de Klant op het ogenblik van de ter beschikking stelling van de Producten. De bewaring van de Producten in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de Klant.

Levering bij aankopen via de Website

De Klant heeft de keuze om het gekochte Product op te halen in een verkooppunt van MAPECO, dan wel het per koerierdienst te laten leveren. De leveringstermijnen zijn indicatief en geenszins bindend.
MAPECO spant zich in elke bestelling binnen de 24 uur te verzenden.  

 

Voor Professionele Klanten 

De goederen worden geleverd Ex Works magazijnen MAPECO (Incoterms 2010 EXW). De voorwaarden van EXW Incoterms 2010 zijn van toepassing en worden geacht te zijn geïncorporeerd door verwijzing. Het risico gaat over op de Klant op het ogenblik van de ter beschikking stelling van de Producten. De bewaring van de Producten in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de Klant.

MAPECO spant zich in om de bestelling binnen de aangegeven termijn naar het door de Klant opgegeven adres te zenden. De bestelling wordt volgens de koerierdienst-procedure aan de Klant aangeboden. In geval de Producten door de koerierdienst aan Mapeco worden geretourneerd, wordt de Klant per e-mail de mogelijkheid geboden om opnieuw te laten leveren, mits betaling van bijkomende administratieve kosten en verzendkosten.

In geval de Klant negatief antwoordt op de e-mail dan wel de e-mail niet binnen de maand beantwoordt, zal de bestelling van rechtswege worden geannuleerd, en wordt aan de Klant de betaalde prijs min verzendingskosten en annuleringskosten van 40 procent terugbetaald.


Voor Particuliere Klanten

MAPECO spant zich in om de bestelling binnen de aangegeven termijn via koerierdienst naar het door de Klant opgegeven adres te zenden. De bestelling wordt volgens de koerierdienst-procedure aan de Klant aangeboden. In geval de Producten door de koerierdienst aan Mapeco worden geretourneerd, wordt de Klant per e-mail de mogelijkheid geboden om opnieuw te laten leveren, mits betaling van bijkomende administratieve kosten en verzendkosten.

In geval de Klant negatief antwoordt op de e-mail dan wel de e-mail niet binnen de maand beantwoordt, zal de bestelling van rechtswege worden geannuleerd, en wordt aan de Klant de betaalde prijs min verzendingskosten terugbetaald.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, zal MAPECO op haar kosten een nieuwe zending versturen voor zover het Product nog beschikbaar is. Zoniet zal MAPECO het door de Klant betaalde bedrag terugstorten. De overdracht van het risico van verlies en/of schade vindt plaats bij de levering.